امام زاده سلطان کریمشاه روستای خانیک

بارگاه امام زاده سلطان کریمشاه خانیک و گلزار شهدای خانیک در جنوب روستای قدیم و شرق روستای جدید قرار دارد

امام زاده سلطان کریمشاه روستای خانیک

بارگاه امام زاده سلطان کریمشاه خانیک و گلزار شهدای خانیک در جنوب روستای قدیم و شرق روستای جدید قرار دارد

امام زاده سلطان کریمشاه روستای خانیک
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

اربعین97خانیک


شب اربعین

شب اربعین 97 خانیکشب اربعین 97 خانیکشب اربعین 97 خانیکشب اربعین 97 خانیکزیارت عاشورا صبح اربعین

زیارت عاشورا اربعین97صبح اربعین 97

  • khanik.ir

آموزش خدام

  • khanik.ir

خادم افتخاری

  • khanik.ir
  • khanik.ir
  • khanik.ir
  • khanik.ir
  • khanik.ir
  • khanik.ir
  • khanik.ir

امروز مراسم روز اربعین در روستای خانیک با قرائت زیارت عاشورا در مسجد روستا آغاز گردید و پس از صرف صبحانه عزاداران مسیر دو کیلومتری حد فاصل روستا تا امام زاده را پیاده طی کردند و پس از عزاداری به روستا برگشتند و نماز ظهر و عصر اقامه گردید وسپس مراسم سخنرای و مداحی و پایان بخش مراسم نیز پذیرایی از عزاداران و توزیع ناهار بود

  • khanik.ir